sinov

Uzbek sinov nima?, Uzbek - Rus lug'at sinov bu nima degani?

испытание, проба, проверка

испытание, проба, проверка; испытательный, проверочный


Uzbek - Rus lug'atida Uzbek sinov so'zining Rus ma'nosi nima? Uzbek tili bo'limidagi sinov so'zi Rus tilidagi ma'noni yuqoridan o'qingiz mumkin. sinov boshqa tillarda ma'noni quyidagidan topishingiz mumkin.

Uzbek - Rus луғатида Uzbek sinov сўзининг Rus маъноси нима? Uzbek тили бўлимидаги sinov сўзи Rus тилидаги маънони юқоридан ўқингиз мумкин. sinov бошқа тилларда маънони қуйидагидан топишингиз мумкин.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful