nafar

Uzbek nafar nima?, Uzbek - Rus lug'at nafar bu nima degani?

единица

в количестве


Uzbek - Rus lug'atida Uzbek nafar so'zining Rus ma'nosi nima? Uzbek tili bo'limidagi nafar so'zi Rus tilidagi ma'noni yuqoridan o'qingiz mumkin. nafar boshqa tillarda ma'noni quyidagidan topishingiz mumkin.

Uzbek - Rus луғатида Uzbek nafar сўзининг Rus маъноси нима? Uzbek тили бўлимидаги nafar сўзи Rus тилидаги маънони юқоридан ўқингиз мумкин. nafar бошқа тилларда маънони қуйидагидан топишингиз мумкин.

Was this article helpful?

93 out of 132 found this helpful